THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC LUẬT TẠI TPHCM Hiện nay, Luật đang là một ngành học thu hút đông đảo học viên, bởi đây là một trong những ngành được đánh giá là có nhu cầu nhân lực cao trong cả nước. Quá trình hội […]

THÔNG BÁO ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỌC VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC LUẬT TẠI TPHCM Hiện nay, Luật đang là một ngành học thu hút đông đảo học viên, bởi đây là một trong những ngành được đánh giá là có nhu cầu nhân lực cao trong cả nước. Quá trình hội […]