TUYỂN SINH HỌC TRƯỜNG TRUNG CẤP SƯ PHẠM TIỂU HỌC TẠI QUẬN 1 * Điều kiện để các bạn dự tuyển vào học Trung cấp sư phạm tiểu học tại Quận 1: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh Trung cấp sư phạm tiểu học tại Quận 1 Chỉ tiêu tuyển sinh: 2000 Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm […]