THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI QUẬN 2 TPHCM Trung cấp Văn thư lưu trữ– Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo tuyển sinh Trung cấp Văn thư lưu trữ tại quận 2 TPHCM như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh – Cán bộ, công chức, những người đang làm việc […]