THÔNG BÁO CHIÊU SINH CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ MẦM NON TẠI IA PA Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam (MIENNAM Education), tổ chức chiêu sinh, đào tạo và cấp Chứng chỉ Quản lý mầm non tại Ia Pa . I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA – Là Cán bộ quản lý phòng mầm […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ MẦM NON TẠI IA GRAI Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam (MIENNAM Education), tổ chức chiêu sinh, đào tạo và cấp Chứng chỉ Quản lý mầm non tại Ia Grai . I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA – Là Cán bộ quản lý phòng mầm […]

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ MẦM NON TẠI CHƯ SÊ Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam (MIENNAM Education), tổ chức chiêu sinh, đào tạo và cấp Chứng chỉ Quản lý mầm non tại Chư Sê . I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA – Là Cán bộ quản lý phòng mầm […]

Call Now Button