Nguồn nhân lực mầm non đang ở mức báo động, bởi vì số lượng trẻ thì nhiều mà cô giáo thì quá ít. Do đó, rất nhiều trường ra sức đào tạo trung cấp sư phạm mầm non. Tuy nhiên số lượng giáo viên mâm non vẫn không đủ, để góp phần vào sự nghiệp […]