THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON TẠI BÌNH DƯƠNG – Thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp sư phạm mầm non tại Bình Dương hệ Trung cấp Sư phạm mầm non và Văn bằng 2 Sư phạm mầm non chính quy; – Căn cứ Thông báo số 116/TB-BGDĐT ngày 09/3/2015 […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON NĂM 2019 LIÊN THÔNG TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON NĂM 2019 Thời gian vừa qua, nhằm đáp ứng nhu cầu đông đảo của phụ huynh và học sinh ngành Sư phạm mầm non trên địa bàn Tỉnh Bình Dương nhà trường liên tục tổ chức tuyển […]