THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC LUẬT TỪ XA Văn bằng 2 Đại học Luật– Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo tuyển sinh các lớp văn bằng 2 Đại học Luật từ xa cũng như các tỉnh thành trong cả nước như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh – Cán bộ, công chức, những người […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC LUẬT TỪ XA Văn bằng 2 Đại học Luật– Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo tuyển sinh các lớp văn bằng 2 Đại học Luật từ xa cũng như các tỉnh thành trong cả nước như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh – Cán bộ, công chức, những người […]