TRUNG CẤP ĐẠI VIỆT THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHỨNG CHỈ NHA KHOA Được sự đồng ý của Sở Y tế TPHCM và Bình Dương về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo lớp chứng chỉ Nha khoa của Trường Trung cấp Đại Việt TPHCM với các nội dung cụ thể sau: 1. Đối tượng tham gia học chứng […]

TRUNG CẤP ĐẠI VIỆT THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHỨNG CHỈ NHA KHOA Được sự đồng ý của Sở Y tế TPHCM và Bình Dương về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo lớp chứng chỉ Nha khoa của Trường Trung cấp Đại Việt TPHCM với các nội dung cụ thể sau: 1. Đối tượng tham gia học chứng […]