THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC LUẬT TẠI QUẬN 3 TPHCM Văn bằng 2 Đại học Luật– Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo tuyển sinh các lớp văn bằng 2 Đại học Luật tại quận 3 TPHCM như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 – Chuyên […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC LUẬT TẠI QUẬN 3 TPHCM Văn bằng 2 Đại học Luật– Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo tuyển sinh các lớp văn bằng 2 Đại học Luật tại quận 3 TPHCM như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 – Chuyên […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC LUẬT TẠI QUẬN 3 TPHCM Văn bằng 2 Đại học Luật- Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo tuyển sinh các lớp văn bằng 2 Đại học Luật tại quận 3 TPHCM như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh – Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 – Chuyên […]