THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC LUẬT TẠI CÀ MAU Văn bằng 2 Đại học Luật– Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo tuyển sinh các lớp văn bằng 2 Đại học Luật tại Cà Mau cũng như các tỉnh thành trong cả nước như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh – Chỉ tiêu tuyển sinh: […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC LUẬT TẠI CÀ MAU Văn bằng 2 Đại học Luật– Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo tuyển sinh các lớp văn bằng 2 Đại học Luật tại Cà Mau cũng như các tỉnh thành trong cả nước như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển sinh – Chỉ tiêu tuyển sinh: […]