TUYỂN SINH CẤP TỐC VĂN BẰNG 2 MẦM NON VỪA HỌC VỪA LÀM NĂM 2018 Văn bằng 2 Mầm non vừa học vừa làm là hệ đào tạo sư phạm mầm non ngắn hạn, giành cho những sinh viên, công, viên chức trước đây không đỗ Đại học hay một lý do nào đó phải đi làm, được tiếp tục vừa  học […]

TUYỂN SINH CẤP TỐC VĂN BẰNG 2 MẦM NON VỪA HỌC VỪA LÀM NĂM 2018 Văn bằng 2 Mầm non vừa học vừa làm là hệ đào tạo sư phạm mầm non ngắn hạn, giành cho những sinh viên, công, viên chức trước đây không đỗ Đại học hay một lý do nào đó phải đi làm, được tiếp tục vừa  học […]