Khóa học Quản trị kinh doanh quốc tế (XNK – HQ) là khóa học về nghiệp vụ trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu – Hải quan. Mục tiêu của khóa học là cung cấp cho người học những kiến thức, những kinh nghiệm về hoạt động ngoại thương của doanh nghiệp. Với đội ngũ giảng […]