THÔNG BÁO TUYỂN SINH  TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2023 1. Ngành tuyển sinh – Trung cấp Dược sĩ – Trung cấp Y sĩ – Trung cấp Y sĩ Y học cổ truyền – Trung cấp Điều dưỡng – Trung cấp Văn thư lưu trữ – Trung cấp Thư viện – Thiết bị trường học […]

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON NĂM 2023 TẠI TPHCM LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MẦM NON (XEM TẠI ĐÂY) 1. Đối tượng tuyển sinh – Hệ văn bằng 2 (Học 1 năm): Sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành khác; Hoặc đang học Trung […]

Ngày 22/06/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một […]

Ngày 23/06/2015, Bộ LĐTBXH đã ban hành Thông tư số 23/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều khoản về tiền lương tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP, bao gồm: mức lương, hình thức trả lương, kỳ hạn trả lương tháng và các công thức tính lương làm thêm giờ, lương làm việc vào ban đêm, […]

Từ ngày 01/04/2015, Thông tư 38/2015/TT-BTC Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu sẽ chính thức có hiệu lực. Quy định mới tác động không nhỏ đến việc kinh doanh, thương […]

Ngày 22/12/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ Kế toán doanh nghiệp thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC. Sau đây là một số điểm mới nổi bật của Thông tư 200: I. ĐƯỢC DÙNG NGOẠI TỆ LÀM ĐƠN VỊ TIỀN TỆ ĐỂ GHI SỔ KẾ TOÁN […]

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN MIỀN NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN - KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUY CHẾ HỌC VỤ   1. Học phí không đuợc hoàn lại cho học viên với bất kì lí do nào trừ trường hợp không tổ chức được lớp. 2. [...]