[Quận 3] Tuyển sinh Trung cấp Văn thư lưu trữ tại quận 3

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI QUẬN 3 Trung cấp Văn thư lưu trữ– Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo tuyển sinh các lớp Trung cấp Văn thư lưu trữ tại quận 3 TPHCM như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh – Cán bộ, công chức, những người đang làm […]

[Quận 2] Tuyển sinh Trung cấp Văn thư lưu trữ tại quận 2

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ TẠI QUẬN 2 TPHCM Trung cấp Văn thư lưu trữ– Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo tuyển sinh Trung cấp Văn thư lưu trữ tại quận 2 TPHCM như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh – Cán bộ, công chức, những người đang làm việc […]

Tuyển sinh Trung cấp Văn thư lưu trữ năm 2018 tại tphcm

XÉT TUYỂN HỌC TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ NĂM 2018 TẠI TPHCM Trung cấp văn thư lưu trữ- Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến các bạn thông tin chương trình đào tạo Trung cấp Văn thư lưu trữ năm 2018 của một số trường: Trung cấp Miền Đông, Trung cấp Bách Khoa,… Ngoài ra chương […]

Tuyển sinh Trung cấp Văn thư lưu trữ năm 2018 tại tphcm

XÉT TUYỂN HỌC TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ NĂM 2018 TẠI TPHCM Trung cấp văn thư lưu trữ- Văn phòng tuyển sinh Miền Nam (STRAINCO) gửi đến các bạn thông tin chương trình đào tạo Trung cấp Văn thư lưu trữ năm 2018 của một số trường: Trung cấp Miền Đông, Trung cấp Bách Khoa,… Ngoài ra chương […]