Thông tin chi tiết về các khóa thi tiếng anh tại An Giang

Khóa thi Tiếng anh Khung châu âu A2 tại An Giang

Khóa thi Tiếng anh Khung châu âu B1 tại An Giang

Khóa thi Tiếng anh Khung châu âu B2 tại An Giang

Khóa thi Tiếng anh Khung châu âu C1 tại An Giang

Chứng chỉ tiếng anh A2, B1, B2, C1 khung châu âu là gì ?

Ngày 24/01/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Thay vì đánh giá hoặc đề ra các yêu cầu đối với chuẩn trình độ của cán bộ, công chức, viên chức (về ngạch, bậc, hoặc quy hoạch, bổ nhiệm) bằng các loại chứng chỉ A, B, C như trước kia nữa, một loạt các văn bản quy phạm pháp luật mới đã “nhanh chóng” cập nhật Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc để làm tiêu chuẩn.

Ngày 24/01/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. KNLNNVN được phát triển dựa trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng CEFR và một số khung trình độ tiếng Anh của các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam. KNLNNVN được chia làm 3 cấp (sơ cấp, trung cấp, cao cấp) và 6 bậc (từ 1 đến 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR).

A1, A2, B1, B2, C1, C2 tương ứng 6 cấp độ năng lực ngôn ngữ của Khung tham chiếu chung châu Âu (CEFR) với A1 là cấp thấp nhất (cấp độ 1), C2 là cấp cao nhất (cấp độ 6). Sự tương thích giữa Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam và Khung tham chiếu chung châu Âu cụ thể như sau:

KNLNNVNCEFR
Sơ cấp: Bậc1, bậc 2A1, A2
Trung cấp: Bậc3, bậc 4B1, B2
Cao cấp: Bậc 5, bậc 6C1, C2

Khung trình độ Chung Châu Âu (CEFR)

Khung trình độ Chung Châu Âu (CEFR) (Viết tắt của Common European Framework for Reference), được phát triển bởi Hội đồng Châu Âu, nhằm cung cấp một cơ sở chung trong việc thiết kế giáo trình, giới thiệu chương trình giảng dạy, thi cử, sách giáo khoa…trên toàn Châu Âu. Khung trình độ chung châu Âu (tên đầy đủ là Khung Quy chiếu về trình độ ngôn ngữ chung châu Âu) được xây dựng nhằm thiết lập tiêu chuẩn quốc tế trong việc học, giảng dạy và đánh giá tất cả các ngôn ngữ châu Âu hiện đại.

Khung trình độ chung châu Âu (CEFR) mô tả năng lực của người học dựa trên 06 mức trình độ cụ thể: A1, A2, B1, B2, C1 và C2.
+ A1: Căn bản (Tốt nghiệp cấp I)
+ A2: Sơ cấp (Tốt nghiệp cấp II)
+ B1: Trung cấp (Tốt nghiệp cấp III và tốt nghiệp đại học không chuyên ngữ)
+ B2: Trung cao cấp (Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngữ)
+ C1: Cao cấp (Tốt nghiệp đại học chuyên ngữ)
+ C2: Thành thạo
Khung tham chiếu, đúng như tên gọi của nó, là khung qui định chung của Hội đồng Châu Âu về việc qui đổi một số kỳ thi chuẩn quốc tế sang định mức phân chia các trình độ theo quy chuẩn châu Âu như đã nói ở trên. Nói cách khác, với người học và dạy ngoại ngữ chúng ta, khung tham chiếu này cho chúng ta thông tin những kỳ thi chuẩn mực nào có thể được qui đổi ra khung trình độ Châu Âu và mức qui đổi chi tiết ra sao.

thi tiếng anh a2 b1 b2 c1 tại an giang

Các đơn vị được phép cấp chứng chỉ tiếng anh A2, B1, B2, C1 khung châu âu ?

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, cả nước chỉ có 4 đơn vị đủ điều kiện triển khai thi đánh giá năng lực theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT.

Ngày 6/12/2018 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 5543/BGDĐT-QLCL, 5544/BGDĐT-QLCL, 5545/BGDĐT-QLCL, 5546/BGDĐT-QLCL, trong đó thông báo 4 đơn vị gồm:

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng, đủ điều kiện triển khai thi đánh giá năng lực theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ tiếp tục thẩm định Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam của các đơn vị giáo dục và đào tạo trên cả nước gửi về.

Trước đó, trong khi chờ xây dựng và ban hành các văn bản pháp lý để tổ chức, triển khai hoạt động của hệ thống khảo thí ngoại ngữ quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giới thiệu 10 đơn vị:

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế; Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng; Trường Đại học Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm SEAMEO RETRAC (Thông báo số 826/TB-BGDĐT ngày 5/8/2011); Đại học Thái Nguyên; Trường Đại học Cần Thơ (Thông báo số 896/TB-BGDĐT ngày 24/8/2011); Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Vinh (Thông báo số 42/TB-BGDĐT ngày 11/1/2013) được tổ chức rà soát, thi, cấp giấy chứng nhận năng lực tiếng Anh tương đương 6 bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Bộ Giáo dục và Đào tạo không cấp phôi chứng chỉ năng lực ngoại ngữ cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ này nhưng đã có hướng dẫn và có giới thiệu mẫu Giấy chứng nhận.

Nhưng khi Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 về Quy chế đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được ban hành và có hiệu lực từ 25/11/2017, 10 đơn vị nói trên đã tạm ngừng việc tổ chức thi đánh giá, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ  cho các đối tượng theo Khung năng lực 6 bậc để xây dựng và chờ thẩm định Đề án tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trích theo: http://giaoduc.net.vn

Các chứng chỉ tương đương với chứng chỉ tiếng anh A2, B1, B2, C1

chung chi tuong duong

Thời hạn sử dụng chứng chỉ tiếng anh A2, B1, B2, C1

Theo như thông báo mới nhất của BGD vs ĐT, toàn bộ chứng chỉ tiếng anh theo khung 6 bậc năng lực ngoại ngữ châu âu theo đề án 2020. Toàn bộ bằng cấp có giá trị sử dụng chỉ trong 2 năm kể từ ngày cấp trên chứng chỉ. Theo đó các bạn cần nắm rõ mục đích và thời gian sử dụng chứng chỉ hợp lý để đảm bảo không bị lãng phí tiền bạc cũng như thời gian.

Đối tượng cần chứng chỉ tiếng anh A2, B1, B2, C1

STTThông tưVề việcChức danhYêu cầu
1Theo thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDDT-BNV ban hành ngày 14/9/2015Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lậpGiáo viên và công nhân viên chức trong trườngA1, A2
2Theo thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNVQuy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lậpGiáo viên tiểu học hạng 2A2
Giáo viên tiểu học hạng 3A2
Giáo viên tiểu học hạng 4A1
3Theo thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNVQuy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lậpGiáo viên trung học cơ sở hạng 1B1
Giáo viên trung học cơ sở hạng 2A2
Giáo viên trung học cơ sở hạng 3A1
4Theo thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNVQuy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lậpGiáo viên trung học phổ thông hạng 1B1
Giáo viên trung học phổ thông hạng 2A2
Giáo viên trung học phổ thông hạng 3A2
5Theo thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNVQuy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lậpGiảng viên cao cấp (hạng 1)B2
Giảng viên chính (hạng 2)B1
Giảng viên (hạng 3)A2
6Theo thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNVQuy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thể dục thể thaoHLV hạng 1B1
HLV hạng 2A2
HLV hạng 3A1
7Theo thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT0BVHTTDL-BNVQuy định mã số và tiêu chuẩn chức danh viên chức chuyên ngành thư việnThư viện hạng 2B1
Thư viện hạng 3A2
Thư viện hạng 4A1
8Theo thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNVQuy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩBác sĩ hạng 1 (cc)B2
Bác sĩ chính (hạng 2)B1
Bác sĩ (hạng 3)A2
Bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng 1)B2
Bác sĩ y học dự phòng chính (hạng 2)B1
Bác sĩ y học dự phòng (hạng 3)A2
Y sĩ (hạng 4)A1
9Theo thông tư liên tịch số 26-27/2015/TTLT-BYT-BNVQuy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y , nghề nghiệp dược, nghề nghiệp dinh dưỡngHạng 1B2
Hạng 2B1
Hạng 3A2
Hạng 4A1

Trên đây là một số thông tư quy định về chứng chỉ tiếng anh A2, B1, B2, C1 cho giáo viên, giảng viên, bác sĩ, y sĩ… Do đó, việc xem xét bản thân mình có cần Chứng chỉ Tiếng Anh A2, B1, B2, C1 hay không thì các bạn cần tìm hiểu toàn diện các văn bản quy định của các Bộ đó.

Địa điểm thi tiếng anh A2, B1, B2, C1 tại An Giang

Ngày 6/12/2018 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 5543/BGDĐT-QLCL, 5544/BGDĐT-QLCL, 5545/BGDĐT-QLCL, 5546/BGDĐT-QLCL, trong đó thông báo 4 đơn vị gồm:

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng, đủ điều kiện triển khai thi đánh giá năng lực theo Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT.

Như vậy hiện tại, tại An Giang chưa có một đơn vị nào được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tổ chức thi chứng chỉ tiếng anh A2, B1, B2, C1. Hầu như tất cả học viên thường đăng ký học tại TPHCM và tham giao các khóa thi trên TPHCM.

Trung tâm luyện thi tiếng anh A2, B1, B2, C1 hỗ trợ đầu ra tại An Giang

THÔNG TIN LIÊN HỆ

SĐT/Zalo: 0916.999.339 (Thầy Sơn)

Tìm hiểu thêm các thông tin về chứng chỉ tiếng anh khung châu âu:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


Call Now Button