Chào các bạn, chắc hẳn là các bạn đang xem bài viết này đều mong muốn kiểm chứng lại rằng: “Mình có thuộc đối tượng cần Chứng chỉ Tiếng Anh A2 hay không? Và cơ sở khoa học nào để mình có thể tin rằng mình thuộc đối tượng cần Chứng chỉ Tiếng Anh A2 đó….?”

Theo cách tư vấn ngắn gọn nhất mà chúng tôi trả lời khi có ai gọi điện hỏi về “Chứng chỉ Tiếng Anh A2 là gì?” và “Những ai cần Chứng chỉ Tiếng Anh A2” thì chúng tôi thông tin lại như sau: “Chứng chỉ Tiếng Anh A2 thuộc Bậc 2 trong khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Chứng chỉ này dành cho các đối tượng là công chức, viên chức, (những người đã và đang tham gia vào bộ máy công quyền hoặc chuẩn bị thi công chức viên chức hay là để chuyển ngạch, nâng lương) và đội ngũ giáo viên mầm non …” Đây là những thông tin hết sức cô đọng và dễ hiểu cho các bạn. Tuy nhiên, nếu chỉ tư vấn như vậy thì sức thuyết phục là chưa cao và người nghe con hoài nghi rất nhiều. Bởi lẽ, các anh chị sẽ băn khoăn, công chức, viên chức có rất nhiều ngạch, nhiều bậc, giáo viên cũng có nhiều cấp, nhiều hệ trường. Điều phức tạp là ở Việt Nam là cùng một đối tượng nghề nghiệp nhưng lại chịu rất nhiều điều chỉnh của các văn bản quy phạm pháp luật. Chúng ta có thể thấy các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội Vụ hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo, thậm chí là Thông tư liên tịch giữa Bộ này và Bộ kia. Bộ Văn hóa Thông tin và Truyền thông (Quy định mức chuẩn Tin học), Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quy định mức chuẩn Ngoại ngữ), Bộ Nội Vụ (Quy định mức lương, ngạch và hạng chuyên viên…theo mức chuẩn của hai Bộ đã nêu cho từng vị trí của công chức, viên chức).

Do đó, việc xem xét bản thân mình có cần Chứng chỉ Tiếng Anh A2 hay không thì các bạn cần tìm hiểu toàn diện các văn bản quy định của các Bộ đó. Để các bạn không mất thời gian tìm kiếm, chúng tôi tóm lược lại vấn đề cho các bạn như sau:

Theo thông tư mới nhất của Bộ Nội vụ (11/2014/TT-BNV) thì trong điều 7 (Ngạch chuyên viên) về phần tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và bồi dưỡng có quy định như sau: Có chứng chỉ ngoại ngữ tương được bậc 2 (chứng chỉ A2)…..mục C khoản 4 Điều 7 (thông tin thêm: Chuyên viên chính theo thông tư yêu cầu là Chứng chỉ Tiếng Anh B1, Chuyên viên cao cấp Chứng chỉ Tiếng Anh B2).

THAM KHẢO THÊM

– Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

– Căn cứ ngày 14/09/2015 về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp Giáo viên Mầm non và Thông tư liên tịch Số 21/2015/TTLT – BGDĐT- BNV  ngày 16/09/2015 về việc Quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học công lập.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM


Call Now Button