Giáo viên cấp 2 cần chứng chỉ Tiếng Anh gì hẳn đang là một câu hỏi mà không ít các anh chị em giáo viên đang băn khoăn. Theo Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập thì chứng chỉ tiếng Anh mà giáo viên cấp 2 cần Đạt chuẩn là gì sẽ được chúng tôi phân tích và liệt kê dưới đây cho các anh chị giáo viên biết và chủ động ôn tập, thi cử.

Như các anh chị đã biết về: Chức danh nghề nghiệp giáo viên Trung học cơ sở trong các Trường Trung học cơ sở công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm:

– Giáo viên trung học cơ sở hạng I – Mã số: V.07.04.10

– Giáo viên trung học cơ sở hạng II – Mã số: V.07.04.11

– Giáo viên trung học cơ sở hạng III – Mã số: V.07.04.12

– Giáo viên cấp 2 hạng I – Mã số V.07.04.10 – Cần chứng chỉ Tiếng Anh B1 (Bậc 3)

Trong Mục b khoản 2 điều 4 của Thông tư có nêu: Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

– Giáo viên cấp 2 hạng II – Mã số V.07.04.11 – Cần có Chứng chỉ Tiếng Anh A2 (Bậc 2)

Điều 5 khoản 2 mục b yêu cầu như sau:  Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân ộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

– Giáo viên cấp 2 hạng III – Mã số V.07.04.12 – Cần Chứng chỉ Tiếng Anh A1

Điều 6 khoản 2 mục b cho thấy giáo viên hạng này cần: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc.

Lưu ý: Hiện nay, Việt Nam chúng ta đang áp dụng khung năng lực ngoại ngữ 6 Bậc như sau: Bậc 1 (A1); Bậc 2 (A2); Bậc 3 (B1); Bậc 4 (B2); Bậc 5 (C1) và Bậc 6 (C2). Trước đây chúng ta thường gọi là chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1…theo khung tham chiếu Châu Âu nhưng hiện nay chúng ta đã thay đổi tên gọi là Tiếng Anh A2, B1, B2, C1 VSTEP. Bởi vì bài thi của các Chứng chỉ Tiếng Anh này là theo định dạng để thi VSTEP.

Qua bài phân tích ở trên, Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Miền Nam chúng tôi hy vọng sẽ giải đáp được các băn khoăn, thắc mắc: “Giáo viên cấp 2 cần chứng chỉ Tiếng Anh gì?” của các anh chi em giáo viên, giúp các anh chị em định hình, lựa chọn cho mình một hướng đi đúng đắn nhất…

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM