I. TỔNG QUAN

Kế toán doanh nghiệp là một công việc rất quan trọng trong tất cả các doanh nghiệp và là một ngành nghề đang được rất nhiều bạn trẻ quan tâm. Con đường ngắn nhất để đến với công việc kế toán và trở thành một kế toán viên chuyên nghiệp là ngoài việc đào tạo lý thuyết còn phải được đào tạo thực hành ngay trên các chứng từ thực tế.

Khóa Kế toán doanh nghiệp là khóa học ngắn hạn về kế toán, mục đích cung cấp cho người học kỹ năng nghiệp vụ kế toán cho những người muốn tìm hiểu và trang bị kiến thức về nghiệp vụ này. Khóa Kế toán doanh nghiệp là khóa học luôn thu hút số lượng người tham gia đông đảo nhất, đặc biệt là sinh viên nữ. Bởi vì, công việc kế toán có lẽ thích hợp với phụ nữ vì những đặc thù của nó. Hầu hết sinh viên nữ, đặc biệt là sinh viên các ngành kinh tế, trước khi ra trường thường đăng ký khóa học này. Chúng tôi có tìm hiểu thì các bạn cho biết, có nghiệp vụ kế toán giúp cơ hội tìm việc làm sáng sủa hơn bởi vì công việc kế toán tương đối dễ xin hơn các công việc khác.

II. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

– Trang bị các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. Biết cách hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế xảy ra tại doanh nghiệp. Thực hiện được việc lập chứng từ, ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

– Cập nhật các kiến thức mới nhất về các luật thuế. Thực hiện được nghiệp vụ khai báo thuế cho doanh nghiệp liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng.

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

– Khóa Kế toán doanh nghiệp là khóa nghiệp vụ kế toán ngắn hạn, kết thúc khóa học này chỉ được cấp chứng chỉ, không thể so sánh với các chương được cấp bằng tốt nghiệp về giá trị văn bằng (Trung cấp; Cao đẳng; Đại học). Nó là “món phụ” bên cạnh “món chính” là bằng tốt nghiệp chuyên ngành (Trung cấp; Cao đẳng; Đại học). Vì vậy, nó rất thích hợp cho các đối tượng không thuộc ngành kế toán, những người cần trang bị kiến thức về nghiệp vụ kế toán.

– Các học viên muốn tìm hiểu chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán doanh nghiệp, về công việc khai báo thuế để có thể trở thành chuyên viên kế toán doanh nghiệp.

– Các nhà quản lý doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh, các nhà đầu tư cần hiểu rõ kế toán và thuế để điều hành, quản lý công việc.

– Các sinh viên cần hệ thống lại kiến thức đã học, mở rộng kiến thức thực tế để phục vụ tốt hơn cho việc học tại trường và đặc biệt là để đáp ứng nhu cầu tìm việc làm sau khi tốt nghiệp.

– Tuy là chương trình đào tạo nghiệp vụ kế toán ngắn hạn, dành cho những người không chuyên về kế toán, nhưng thực tiễn đã chứng minh rằng, có rất nhiều bạn sinh viên ngành kế toán của các trường Cao đẳng hoặc Trung cấp theo học chương trình này khá nhiều. Có lẽ vì cách giảng dạy và kinh nghiệm truyền đạt của giảng viên tại trung tâm chung tôi được tuyển chọn kỹ về trình độ chuyên môn cũng như khả năng thực tiễn.

– Khóa học Kế toán doanh nghiệp này không thích hợp với đối tượng tốt nghiệp Phổ thông trung học, học xong nghiệp vụ Kế toán rồi xin việc làm. Với những người tốt nghiệp Phổ thông trung học, chúng tôi khuyên rằng, nên theo học hệ đào tạo dài hạn (Trung cấp trở lên) rồi mới học chương trình này để bổ sung.

IV. NỘI DUNG KHÓA HỌC

STT 

NỘI DUNG

PHẦN I:  NGUYỄN LÝ KẾ TOÁN
 1  Những vấn đề chung
2  Báo cáo Kế toán (Tổng hợp và Cân đối)
3  Tài khoản Kế toán
4  Ghi sổ kép (Kế toán kép)
5  Tính giá các đối tượng Kế toán
6  Kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp
7 Chứng từ Kế toán và Kiểm kê
8 Sổ Kế toán và các hình thức sổ Kế toán
PHẦN II: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
1 TỔNG QUAN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
2 KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU

 • Kế toán tiền
  • Những vấn đề chung
  • Kế toán thu và chi tiền
 • Kế toán các khoản phải thu
  • Những vấn đề chung
  • Kế toán phải thu khách hàng
  • Kế toán phải thu khác
  • Dự phòng phải thu khó đòi
3 KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO

 • Những vấn đề chung
 • Tính giá hàng tồn kho
 • Kế toán Nguyên vật liệu và Công cụ dụng cụ
4 KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 • Những vấn đề chung
 • Xác định giá trị của Tài sản cố định
 • Kế toán tăng, giảm Tài sản cố định
 • Kế toán sửa chữa Tài sản cố định
 • Kế toán trao đổi Tài sản cố định
 • Kế toán khấu hao Tài sản cố định
5 KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

 • Khái niệm
 • Nội dung của quỹ tiền lương
 • Nhiệm vụ của Kế toán
 • Các khoản trích theo lương
 • Kế toán tiền lương
 • Kế toán các khoản trích theo lương
6
7 KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 • Những vấn đề chung
 • Kế toán mua hàng
 • Kế toán bán hàng
 • Kế toán chi phí hoạt động và Xác định kết quả kinh doanh trong Công ty Thương mại
 • Kiểm soát nội bộ hoạt động mua bán hàng hoá
 • Ghi chép vào sổ Kế toán
8 KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

 • Những vấn đề chung
 • Tổ chức hoạt động sản xuất sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất Công nghiệp
 • Tổ chức kế toán hoạt động cung cấp dịch vụ trong doanh nghiệp dịch vụ
9 HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
10 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
11 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
12 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
PHẦN III: THỰC HÀNH KHAI BÁO THUẾ
1 Hóa đơn – Chứng từ – Thuế Môn bài
2 Thuế Giá trị gia tăng
3 Thuế Thu nhập cá nhân
4 Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Lưu ý: Có một số học viên quan niệm không đúng về giảng viên dạy học. Chỉ có giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP.HCM dạy thì mới đăng ký học, còn các giảng viên các trường đại học khác thì không. Về quan niệm này, chúng tôi cho rằng đó là điều sai lầm, vì bất cứ trường nào cũng có giảng viên giỏi, cũng có những giảng viên dạy chưa hay. Giảng viên các trường Đại học khác có nhiều thầy cô giảng rất tuyệt vời. Với trách nhiệm của Trung tâm đào tạo, chúng tôi làm sao đảm bảo quyền lợi học viên tốt nhất, chúng tôi mời những giảng viên chất lượng nhất để đạt chất lượng tốt nhất.

ĐĂNG KÝ THAM GIA HỌC TẠI TRUNG TÂM CHÚNG TÔI CÓ GÌ KHÁC BIỆT?

Chương trình đào tạo khóa Kế toán doanh nghiệp được rất nhiều Trung tâm, nhiều trường đào tạo. Nội dung chương trình tuy giống nhau nhưng có nhiều điểm khác nhau quan trọng:

– Về thời lượng chương trình:  Trung tâm chúng tôi cam kết thực hiện đúng và đủ số tiết đã công bố. Nhiều Trung tâm khác để tạo ra sự cạnh tranh về học phí, đã cắt bớt số tiết chương trình rồi giảm học phí nhiều để tạo sự hấp dẫn hơn. Đây là vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người học. Việc cắt giảm chương trình người học ít quan tâm hơn là học phí. Tuy nhiên, với một thời lượng chương trình quá ngắn sẽ không đảm bảo chất lượng.

– Về chất lượng giảng viên: Chất lượng giảng viên là nhân tố quan trọng nhất để chương trình đào tạo đạt chất lượng tốt. Với hơn 10 năm kinh nghiệm thực hiện các chương trình đào tạo ngắn hạn, chúng tôi luôn có những giảng viên hang đầu trong từng lĩnh vực, từng môn học giúp cho người học đạt được kết quả tốt nhất.

V. NGÀY KHAI GIẢNG

CƠ SỞ

NGÀY KHAI GIẢNG

HỌC TẠI THỦ ĐỨC

  03.08.2024

  HỌC TẠI BÌNH DƯƠNG

   03.08.2024

   HỌC TẠI QUY NHƠN

    03.08.2024

    HỌC TẠI BIÊN HÒA

     03.08.2024

     VI. HỌC PHÍ

     CƠ SỞ

     HỌC PHÍ

     HỌC PHÍ ƯU ĐÃI

     HỌC TẠI THỦ ĐỨC

     2.800.000
     – Giảm 5% học phí khi ghi danh trước ngày khai giảng.
     – Giảm 10% học phí cho nhóm 5 học viên khi ghi danh trước ngày khai giảng.
     – Giảm 15% học phí cho nhóm 10 học viên khi ghi danh trước ngày khai giảng.

     HỌC TẠI BIÊN HÒA

     3.000.000

     HỌC TẠI BÌNH DƯƠNG

      3.000.000

     VII. THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC

     CƠ SỞ

     THỜI GIAN HỌC 3 THÁNG

     HỌC TẠI THỦ ĐỨC

     (Số 234 Võ Văn Ngân – P. Linh Chiểu – Q. Thủ Đức)

     Tối Thứ 2, 4, 6 / Tối Thứ 3, 5, 7

     (18h – 20h45)

     HỌC TẠI BÌNH DƯƠNG

     (Số 591 Đại lộ Bình Dương – TP. Thủ Dầu Một – Bình Dương)

     Tối Thứ 7 và Ngày Chủ nhật(Tối: 18h – 21h; Sáng: 8h – 11h; Chiều: 13h30 -16h30)

     HỌC TẠI QUY NHƠN

     (Số 66 Hàn Mặc Tử – P. Ghềnh Ráng – Tp. Quy Nhơn – Bình Định)

     Tối Thứ 7 và Ngày Chủ nhật

     (Tối: 18h – 21h; Sáng: 8h – 11h; Chiều: 13h30 -16h30)

     HỌC TẠI BIÊN HÒA

     (Số 07 Đường 30/04 – P. Trung Dũng – Biên Hòa – Đồng Nai)

      Tối Thứ 7 và Ngày Chủ nhật

     (Tối: 18h – 21h; Sáng: 8h – 11h; Chiều: 13h30 -16h30)

     – HỌC VIÊN SẼ LÀM BÀI KIỂM TRA KHI KẾT THÚC MỖI NỘI DUNG, ĐỂ LẤY KẾT QUẢ LÀM CHỨNG CHỈ.

     VIII. ĐỊA ĐIỂM HỌC

     CƠ SỞ

     THÔNG TIN LIÊN HỆ

     TĐ – TRUNG TÂM VĂN HÓA QUẬN THỦ ĐỨC

     (Số 119 Võ Văn Ngân – P. Linh Chiểu – Q. Thủ Đức)

     Liên hệ028 22 44 6464 – 0982 422 711

     Thời gian làm việc: 8h – 20h (Thứ 2 – Thứ 7)

     BD – NHÀ THIẾU NHI BÌNH DƯƠNG

     (Số 591 Đại lộ Bình Dương – TP. Thủ Dầu Một – Bình Dương)

     Liên hệ0822 44 6464 – 0902 384 081

     Thời gian làm việc: 8h – 19h (Thứ 2 – Chủ nhật)

     QN – TRƯỜNG TC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT BÌNH ĐỊNH

     (Số 66 Hàn Mặc Tử, P Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn – Bình Định)

     Liên hệ: 02 566 555 444 – 0902 384 081

     Thời gian làm việc: 8h – 19h (Thứ 2 – Chủ nhật)

     BH – TRƯỜNG CĐ MỸ THUẬT TRANG TRÍ ĐỒNG NAI

     (Số 07 Đường 30/04 – P. Trung Dũng – Biên Hòa – Đồng Nai)

      Liên hệ: 0942 44 6464 – 0902 384 081 Thời gian làm việc: 8h – 19h (Thứ 2 – Chủ nhật)

     ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

      Họ và tên (*)

      Điện thoại (*)

      Cơ sở (*)

      Khóa học (*)

      Hình thức học tập*
      Tập trung (Tại lớp)Trực tuyến (Online)

      5/5 - (2 votes)

      CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM