THÔNG BÁO ÔN THI CHỨNG CHỈ HIỆU TRƯỞNG MẦM NON 2018 Văn phòng tuyển sinh Miền Nam cung cấp những thông tin các khóa học Chứng chỉ Hiệu trưởng mầm non 2018. Ngoài ra văn phòng tuyển sinh tại Đồng Nai, Vũng Tàu, Cà Mau, Bình Dương, TPHCM, Kiên Giang, … như sau: 1. Đối tượng tuyển […]

THÔNG BÁO ÔN THI CHỨNG CHỈ HIỆU TRƯỞNG MẦM NON 2018 Văn phòng tuyển sinh Miền Nam cung cấp những thông tin các khóa học Chứng chỉ Hiệu trưởng mầm non 2018. Ngoài ra văn phòng tuyển sinh tại Đồng Nai, Vũng Tàu, Cà Mau, Bình Dương, TPHCM, Kiên Giang, … như sau: 1. Đối tượng tuyển […]

ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TẠI HUYỆN CẦN GIỜ Văn phòng tuyển sinh Miền Nam cung cấp những thông tin các khóa học Chứng chỉ Hiệu trưởng mầm non tại Vũng Tàu, Cà Mau, Bình Dương, TPHCM, Kiên Giang, … như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh  -Những người chưa có bằng […]

ĐÀO TẠO CHỨNG CHỈ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON TẠI HUYỆN BÌNH CHÁNH Văn phòng tuyển sinh Miền Nam cung cấp những thông tin các khóa học Chứng chỉ Hiệu trưởng mầm non tại Vũng Tàu, Cà Mau, Bình Dương, TPHCM, Kiên Giang, … như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh  -Những người chưa có bằng […]