ĐẠI HỌC HỒNG BÀNG THÔNG BÁO TUYỂN SINH VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC LUẬT Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập văn bằng 2 Đại học Luật của các bạn học viên phía Nam, trường Đại học Hồng Bàng thông báo tuyển sinh các lớp văn bằng 2 Luật tại TPHCM như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh – […]