Sinh viên chuẩn bị ra trường thường gặp phải rất nhiều lo âu, lo lắng cho tương lai sau này. Sở dĩ có nhiều lo âu đó do bạn chưa tích góp đủ cho mình những kỹ năng mềm cần thiết khi bước ra ngoài đời. Vậy sinh viên mới ra trường họ cần gì? […]

Call Now Button