Khóa học Trung cấp Sư phạm mầm non tại Bình Dương

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON TẠI TPHCM – BÌNH DƯƠNG LIÊN THÔNG TRUNG CẤP SƯ PHẠM MẦM NON TẠI TPHCM – BÌNH DƯƠNG Thời gian vừa qua, nhằm đáp ứng nhu cầu đông đảo của phụ huynh và học sinh ngành Trung cấp Sư phạm mầm non tại Bình Dương nhà trường […]

Tuyển sinh Trung cấp Sư phạm tiểu học tại Bình Thạnh năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TRUNG CẤP SƯ PHẠM TIỂU HỌC TẠI BÌNH THẠNH NĂM 2018 1. Đối tượng tuyển sinh – Hệ văn bằng 2 (Học 1 năm): Sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành khác; Hoặc đang học Trung cấp/Cao đẳng/Đại học. – Hệ Trung cấp (Học 2 năm): Học […]

Tuyển sinh Trung cấp Sư phạm tiểu học tại Bình Dương năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP TRUNG CẤP SƯ PHẠM TIỂU HỌC TẠI BÌNH DƯƠNG NĂM 2018 1. Đối tượng tuyển sinh – Hệ văn bằng 2 (Học 1 năm): Sinh viên đã tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành khác; Hoặc đang học Trung cấp/Cao đẳng/Đại học. – Hệ Trung cấp (Học 2 năm): Học […]

Quy Nhơn – Tuyển sinh Văn bằng 2 Cao đẳng Dược 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG DƯỢC CHÍNH QUY TẠI BÌNH ĐỊNH 1. Đối tượng tuyển sinh – Hệ văn bằng 2 (Học 2 năm): Sinh viên đã tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành khác; Hoặc đang học Cao đẳng/Đại học. – Hệ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (Học 3 năm): Học viên đã tốt […]

Bình Định – Liên thông Cao đẳng Dược chính quy 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG DƯỢC CHÍNH QUY TẠI BÌNH ĐỊNH 1. Đối tượng tuyển sinh – Hệ văn bằng 2 (Học 2 năm): Sinh viên đã tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành khác; Hoặc đang học Cao đẳng/Đại học. – Hệ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (Học 3 năm): Học viên đã tốt […]

Bình Định – Tuyển sinh Cao đẳng Dược chính quy 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG DƯỢC CHÍNH QUY TẠI BÌNH ĐỊNH 1. Đối tượng tuyển sinh – Hệ văn bằng 2 (Học 2 năm): Sinh viên đã tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành khác; Hoặc đang học Cao đẳng/Đại học. – Hệ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (Học 3 năm): Học viên đã tốt […]

Bình Định – Liên thông Cao đẳng Dược chính quy 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG DƯỢC CHÍNH QUY TẠI BÌNH ĐỊNH 1. Đối tượng tuyển sinh – Hệ văn bằng 2 (Học 2 năm): Sinh viên đã tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành khác; Hoặc đang học Cao đẳng/Đại học. – Hệ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (Học 3 năm): Học viên đã tốt […]

Bình Định – Xét tuyển Cao đẳng Dược chính quy

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG DƯỢC CHÍNH QUY TẠI BÌNH ĐỊNH 1. Đối tượng tuyển sinh – Hệ văn bằng 2 (Học 2 năm): Sinh viên đã tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học các chuyên ngành khác; Hoặc đang học Cao đẳng/Đại học. – Hệ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY (Học 3 năm): Học viên đã tốt […]

Call Now Button